ОДРЖАНА 12. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Скупштина општине Прњавор одржала је 12. редовну сједницу, на којој су  разматране 23. тачке дневног реда. Усвојена је, између осталог, Одлука о давању сагласности на цијене услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода, Одлука о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор, Одлука о професионалном усавршавању одборника, Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, као и Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године.

Одборници локалног парламента разматрали су и неколико одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор, извјештаје о пословању за прошлу годину, Јавног предузећа „Радио Прњавор“, Јавне установе „Гимназија“ Прњавор, као и Правобранилаштва Републике Српске, сједниште правобраниоца Бања Лука.

Скупштина општине Прњавор именовала је Љубишу Сибинчића и Војина Глувића, за вршиоце дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“.  

Сједница Скупштине је завршена у 11.30 часова.