ODRŽANA SJEDNICA STATUTARNO – PRAVNE KOMISIJE

Statutarno – pravna komisija u sastavu: Suzana Švraka, Nenad Đekić, Novka Bjelonić – Petrović, Snežana Jotanović i Velibor Trivičević održala je 21. sjednicu komisije dana 28. avgusta sa početkom u 14.00 časova. Na sjednici je razmatran Prijedlog odluke o gradskim administrativnim taksama, Prijedlog odluke o mjesnim zajednicama na području grada Prnjavor, Prijedlog odluke o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate na javnim parkiralištima na području grada Prnjavor, Prijedlog odluke o osnivanju Teritorijalne vatrogasno – spasilačke jedinice Prnjavor, Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za žalbe Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o prodaju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom preduzeću „Auto Stojčić“ d.o.o. Prnjavor, Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom MH „ERS“ MP Trebinje, ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni zemljišta sa Oljača Milankom sinom Luke iz Dolina, Prijedlog dopunskog rješenja br. 21.36/475-51/23 (Mrkonjić Milenko sin Milana iz Ratkovca), Prijedlog dopunskog rješenja br. 21.36/475-42/23 (Baraković Marica kći Petra iz Donje Ilove), Prijedlog rješenja o razrješenju direktora JU Centar za socijalni rad Prnjavor i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Prnjavor.

Statutarno pravna komisija je većinom glasova utvrdila da su navedena akta u pogledu usklađenosti sa zakonom i Statutom prihvatljiva za dalju skupštinsku proceduru.