ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Комисија за избор и именовање одржала је 42. сједницу, дана 31. августа са почетком у 10.40 часова. На сједници је разматран приједлог предсједника Скупштине Града о разрјешењу директора и именовању вршиоца дужности ЈУ Центар за социјални рад Прњавор и приједлог Градоначелника о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „КОМГРАД“ д.о.о. Прњавор.

Комисија је једногласно усвојила приједлог да је Драгана Радуловић из Прњавора, разријеши дужности директора, те именује за вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор.

Комисија је једногласно усвојила и приједлог Градоначелника да се Предраг Јанковић из Прњавора именује за вршиоца дужности директора ЈКП „КОМГРАД“ д.о.о. Прњавор.