ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО – ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правна комисија у саставу: Сузана Шврака, Ненад Ђекић, Новка Бјелонић – Петровић, Снежана Јотановић и Велибор Тривичевић одржала је 21. сједницу комисије дана 28. августа са почетком у 14.00 часова. На сједници је разматран Приједлог одлуке о градским административним таксама, Приједлог одлуке о мјесним заједницама на подручју града Прњавор, Приједлог одлуке о условима, начину кориштења, организацији и начину наплате на јавним паркиралиштима на подручју града Прњавор, Приједлог одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Прњавор, Приједлог одлуке о оснивању Одбора за жалбе Града Прњавор, Приједлог одлуке о формирању Штаба за ванредне ситуације Града Прњавор, Приједлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Прњавор, Приједлог одлуке о продају грађевинског земљишта непосредном погодбом предузећу „Ауто Стојчић“ д.о.о. Прњавор, Приједлог одлуке о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом МХ „ЕРС“ МП Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта са Ољача Миланком сином Луке из Долина, Приједлог допунског рјешења бр. 21.36/475-51/23 (Мркоњић Миленко син Милана из Ратковца), Приједлог допунског рјешења бр. 21.36/475-42/23 (Бараковић Марица кћи Петра из Доње Илове), Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор и Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор.

Статутарно правна комисија је већином гласова утврдила да су наведена акта у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљива за даљу скупштинску процедуру.