ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правна комисија у саставу: Сузана Шврака, Ненад Ђекић, Новка Петровић – Бјелонић и Сњежана Јотановић одржала је дванаесту сједницу у сриједу, 22. јуна са почетком у 14.00 часова. Члан Комисије Велибор Тривић је правдао одсуство. Сједници је присустовала и Милоранка Лазаревић, стручни савјетник у Одсјеку за јавне набавке и правне послове.

Комисија је разматрала седам тачака дневног реда и то: Приједлог одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину, као и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину, Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор, Приједлог одлуке о продаји непокретности (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, Приједлог одлуке о продаји непокретности (к.ч. бр. 554/2. к.о. Орашје) у својини општине Прњавор, Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор и Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог измјене Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину и Приједлог допунског рјешења (Малешевић рођ. Јованић Славица и Малешевић Жељко из Прњавора).

Статутарно – правна комисија је једногласно усвојила два закључка. Један закључак односио се на измјену назива Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину, док се други закључак односио на усклађивање Измјене Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске.

Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила са су остали акти који су били предмет разматрања у оквиру дневног реда у погледу усклађености са законом и статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуру.