ОДРЖАН КОЛЕГИЈУМ СКУПШТИНЕ, СЈЕДНИЦА ЗАКАЗАНА ЗА ДРУГИ МАРТ

Колегијум Скупштине општине одржао је у понедјељак, 21. фебруара десету сједницу на којој је једногласно усвојен записник са претходне сједнице, као и приједлог да се у сриједу, 2. марта одржи десета редовна сједница Скупштине општине, са 34 тачке дневног реда.

На дневном реду, између осталог, налази се Приједлог одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2022. годину, Приједлог одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Прњавор, Приједлог одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, као и неколико одлука о условима и начину продаје непокретности.

Одборници локалног парламента расправљаће и о Програму рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Приједлогу програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске и цивилне заштите у општини Прњавор за 2022. годину, Извјештају о реализацији програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикцију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2021. годину, Извјештају о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години, Извјештају о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2021. години, Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину, Извјештају о релизацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2021. годину, Извјештају о релизацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину, Извјештају о релизацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2021. годину, као и Извјештају о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2021. годину.

Скупштина општине Прњавор на десетој редовној сједници разријешиће и именовати чланове Комисије за избор и именовање, као и вршиоце дужности чланова Управних одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор и ЈУ „Центар за социјални рад“ Прњавор, те именовати неколико чланова школских одбора.

Сједница Скупштине почиње у 12.00 часова.