КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Комисија за избор и именовање одржала је данас, 14. јуна током скупштинске паузе 30. сједницу комисије. Сједници су присуствовали Дражен Микић, Борис Жижак, Небојша Тодић, Горан Шарчевић и Милан Петровић.

На сједници је разматрано Рјешење о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“, Бања Лука и Рјешење о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука,као и рјешења о именовању вршиоца дужности начелника одјељења Општинске управе општине Прњавор.

Комисија је са четири гласа „ЗА“ утврдила приједлог рјешења о разрјешењу Игора Сувајца дужности представника општине Прњавор и скупштини ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука и тражила да се исправи техничка грешка у образложењу рјешења и да се исто допуни текстом „Због неостваривања потребне сарадње са органима јединце локалне самоуправе, у смислу комуникације ради заузимања ставова приликом представљања општине у Јавном предузећу Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву рјешења“.

Комисија је са четири гласа „ЗА“ утврдила приједлог рјешења о именовању Славише Јотановића на дужност представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука.

Члан комисије Милан Петровић је имао издвојено мишљење и није се изјашњавао о тачкама дневног реда.

Комисија је са четири гласа „ЗА“ прихватила приједлог начелника општине о именовању вршиоца дужности начелника одјељења Општинске управе општине Прњавор и то: Свјетлане Кузмановић за в.д. начелника Одјељења за општу управу, Љубише Шикарца за в.д. начелника Одјељења за економски развој и друштвене дјелатности, Брана Жунића за в.д. начелника Одјељења за просторно уређење, Александра Његомировића за в.д. начелника Одјељења за финансије, Далибора Прерадовића за в.д. начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и инвестиције, Весе Вуковић за в.д. начелника Одјељења за борачко – инвалидску и цивилну заштиту, Мише Вујића за в.д. начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Миреле Милијаш за в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове.