КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДРЖАЛЕ РАДНЕ СЈЕДНИЦЕ

Комисија за избор и именовање одржала је 29. сједницу у понедјељак, 13. јуна. Сједници су присуствовали: Дражен Микић, Борис Жижак, Небојша Тодић и Горан Шарчевић, док је члан Комисије Милан Петровић правдао одсуство.

Комисија је разматрала Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“  Прњавор, Рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности и Рјешење о разрјешењу члана Комисије за питања младих.

Једногласно је прихваћен приједлог рјешења о разрјешењу Ђорђа Ковачевића дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, утврђен приједлог рјешења о разрјешењу Мануеле Михајловић дужности члана Одбора једнаких могућности због личне оставке и утврђен приједлог рјешења о разрјешењу Милана Радуловића дужности члана Комисије за питања младих због личне оставке.

Комисија за друштвене дјелатности одржала је трећу сједницу комисије. Сједници су присуствовали Свјетлана Малић, Миле Шљивић и Сретко Маринковић, чланови комисије, те Гордана Бабић испред ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“, Ђорђе Ковачевић испред ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ и Душан Марић испред ЈУ Народна библиотека Прњавор. Чланови комисије Дамир Савић и Вукашин Бацковић су правдали одсуство.

На сједници је разматран Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2021. годину и Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2022. годину, Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2021. годину и Извјештај о пословању ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ за 2021. годину.

Комисија није имала примједби на разматрана документа и једногласно је предложила Скупштини општине да иста усвоји.