ИЗВЈЕШТАЈ СА 22. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ (прилог ТВ К3)