ANKETA O ISPITIVANJU ZADOVOLJSTVA GRAĐANA RADOM SKUPŠTINE GRADA PRNJAVOR

Obavještavaju se građani da će Grad Prnjavor u periodu od 03.01.2024. do 31.01.2024. godine, sprovoditi Anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Skupštine Grada Prnjavor.

Anketiranje građana će obavljati anketar u šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor putem digitalne platforme eCitizen.

Anketa Ispitivanje zadovoljstva građana radom Skupštine Grada Prnjavor, građanima je dostupna na sljedećem linku: https://ecitizen.ba/prnjavor/survey/fill-survey/survey-details/MEG2023Skupština11466

Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Skupštine Grada Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Gradske uprave i Skupštine grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 31/23).