АНКЕТА О ИСПИТИВАЊУ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА РАДОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРЊАВОР

Обавјештавају се грађани да ће Град Прњавор у периоду од 03.01.2024. до 31.01.2024. године, спроводити Анкету о испитивању задовољства грађана радом Скупштине Града Прњавор.

Анкетирање грађана ће обављати анкетар у шалтер сали Градске управе Града Прњавор путем дигиталне платформе еCitizen.

Анкета Испитивање задовољства грађана радом Скупштине Града Прњавор, грађанима је доступна на сљедећем линку: https://ecitizen.ba/prnjavor/survey/fill-survey/survey-details/MEG2023Skupština11466

Учешће грађана је добровољно, анонимно и од велике вриједности за унапређење рада Скупштине Града Прњавор.

Анкетирање грађана врши се према Одлуци о испитивању грађана радом Градске управе и Скупштине града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 31/23).