ЗАВРШЕНА 18. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

Скупштина општине Прњавор усвојила је данас буџет општине Прњавор за 2023. годину у износу од 27.920.000,00 КМ, што је повећање за 250.000,00 КМ или 0,9 одсто у односу на нацрт буџета.

Александар Његомировић, в.д. начелника Одјељења за финансије рекао је, да ће буџет за наредну годину имати заступљену развојну компоненту, јер ће се за различите инфраструктурне пројекте издвојити више од 3.000.000 КМ.

„Буџет је у великој мјери орјентисан и на пружање помоћи младима за шта ћемо кроз различите видове директне подршке издвојити 750.000 КМ, а имамо и рекордно издвајање за спорт у износу од 400.000 КМ“ , напоменуо је Његомировић.

Начелник општине, Дарко Томаш појаснио је да буџет у износу вишем од 27 милиона КМ гарантује континуиран развој општине  и најавио инвестиције у изградњу двије градске улице, завршетак водовода у Штрпцима и Поточанима, као и изградњу водоводне мреже и асфалтирање путева у још неколико села.

„У наредној години имамо предвиђених 100.000 КМ субвенција за легализацију објеката избјеглих и расељених лица, а настављамо и подршку младима кроз субвенције превоза, набавку књига“ , рекао је Томаш.

Предсједник  Скупштине општине, Жељко Симић напоменуо је да су данас усвојена и три програма који у пракси прате усвајање буџета – Програм капиталних инвестиција, Програм употребе средстава прикупљених од водних накнада и Програм утрошка средстава од прихода од посебних намјена за шуме.

„Њиховим усвајањем Општинској управи је омогућено да већ крајем јануара може започети са расписивањем јавних тендера за реализацију пројеката из капиталних инвестиција и других програма“ , рекао је Симић.

Скупштина општине усвојила је данас и одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2023. годину у износу од 0.05 % што представља најмању пореску стопу и примјењује се на све непокретности на подручју општине.

На данашњој сједници усвојена је и Одлука о о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2023. годину , Oдлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима, Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, као и Информација у вези са урушавањем стамбено-пословног објекта у улици Владе Винчића 10 (Ресторан „Атос“ Прњавор).