USVOJEN POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA

Etički odbor u sastavu: Nebojša Todić, predsjednik Odbora, Slaviša Milinčić, Brane Petrušić, Marija Krajišnik i Slavoljub Vuković održao je sjednicu Odbora, dana 22. maja sa početkom u 11.00 časova.

Na trećoj sjednici Etičkog odbora, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Etičkog odbora kojim se uređuje nadležnosti, organizacija rada, postupak utvrđivanja neetičkog ponašanja izabranih predstavnika, izricanje i izvršenje sankcija, kao i druga pitanja u vezi sa njegovim radom.