У ПОНЕДЈЕЉАК СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Колегијум Скупштине општине одржао је јуче сједницу, на којој је одлучено да двадесет прва редовна сједница Скупштине општине буде одржана у понедјељак, 20. марта. 

На дневном реду налази се шеснаест тачака, између осталог, Приједлог одлуке о додјели општинских признања у 2023. години, поводом 24. марта – Дана општине Прњавор, Приједлог одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), Приједлог одлуке о успостављању сарадње општине Прњавор са општином Сремски Карловци, као и Приједлог одлуке о прихватању задужења општине Прњавор код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовод и канализације у Републици Српској II“. 

Скупштина општине изјасниће се и о извјештају о раду начелника и Општинске управе општине Прњавор, као о извјештајима, о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за прошлу годину, о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за прошлу годину, о реализацији Програма одржавања објеката заједничне комуналне потрошње за прошлу годину и реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за прошлу годину. 

Одборници Скупштине општине гласаће и о неколико одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор. 

Сједница почиње у 9.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.