U ČETVRTAK SJEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Sjednica Skupštine Grada, dvadeset četvrta po redu biće održana u četvrtak, 31. avgusta odlučeno je na sjednici Kolegijuma Skupštine Grada.

Na dnevnom redu nalaze se dvadeset dvije tačke, a veliki dio predloženih akata odnosi se na usklađivanje sa odredbama Zakona o gradu Prnjavor. Osim akata koji se usklađuju, na dnevnom redu nalazi se i Odluka o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate na javnim parkiralištima na području grada Prnjavor, Informacija o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2022. godine, Informacija o radu Javnog preduzeća „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2022. godinu, Informacija o organizovanju i naplati komunalne naknade u 2022. godini, Informacija o korišćenju javnih površina za 2022. godinu, rješenje o razrješenju i imenovanju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad, te nekoliko odluka o prodaji građevinskog zemljišta.

Sjednica počinje u 9.00 časova.