U ČETVRTAK SJEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Sjednica Skupštine Grada, dvadeset treća po redu biće održana u četvrtak. 22. juna, odlučeno je na sjednici Kolegijuma Skupštine Grada.

Na dnevnom redu nalazi se trideset šest tačaka, a većina predloženih akata donosi se radi usklađivanja sa odredbama Zakona o gradu Prnjavor kojim je propisano da lokalni parlament u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Prnjavor, mora uskladiti opšta akta sa odredbama navedenog zakona.

Osim akata koja se usklađuju sa odredbama zakona, na dnevnom redu nalazi se, između ostalog, i odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Prnjavor i članova upravnih odbora JU Dječiji vrtić „Naša radost“ i JU Centar za kulturu Prnjavor, Prijedlog odluke o subvencijama izbjeglim i raseljenim licima u postupcima upisivanja prava svojine na izgrađenom zemljištu, Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za zdravstvo Grada Prnjavor, izvještaji o poslovanju JU Centar za kulturu Prnjavor, JU Gimnazija Prnjavor, KP „Vodovod“ Prnjavor i KP „Park“ Prnjavor, kao i nekoliko odluka o prodaji nepokretnosti.

Sjednica počinje u 9.00 časova.