SJEDNICA SKUPŠTINE ZAKAZANA ZA DEVETNAESTI SEPTEMBAR

Kolegijum Skupštine opštine usvojio je danas skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda 27. redovne sjednice Skupštine opštine. Sjednica je zakazana za 19. septembar, a odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o 17 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, odbornici će razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 1.1 – 30.6.2019. godine, Godišnji plan rada za 2019/2020. godinu JU Dječiji vrtić „Naša radost“, Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Prnjavor za period 1.1 – 31.12.2018. godine, Informaciju o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 1.1 – 30.6. 2019. godine, Informaciju o stipendiranju učenika i studenata sa područja opštine Prnjavor, kao i Inicijativu za osnivanje Mjesne zajednice Prosjek. Odbornici lokalnog parlamenta razrješiće, a potom i imenovati direktora JU Centar za kulturu Prnjavor, te imenovati Komisiju za primopredaju dužnosti između direktora u JU Centar za kulturu Prnjavor. Pred odbornicima će se naći i prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana “ U zoni uticaja magistralnog puta M – 16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ – izmjena III i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, kao i nacrt Odluke o utvrđivanju regulacionog plana „Radulovac“. Sjednica Skupštine opštine počinje u 9.00 časova.