СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ У ПЕТАК, 21. ФЕБРУАРА

Сједница Скупштине општине Прњавор, тридесета по реду биће одржана у петак, 21. фебруара, а на дневном реду наћи ће се двадесет седам тачака.

Одборници локалног парламента разматраће, између осталог, Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, Приједлог одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисног стамбеног и пословног простора у 2019. години за подручје општине Прњавор, као и Приједлог одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М – 16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна IV).

На дневном реду, 30. скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања, Приједлог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања, као и Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине.

Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће и План утрошака новчаних средстава који потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину и извјештај за прошлу годину, Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020. години и извјештај за прошлу годину, Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2020. години и извјештај за прошлу годину, Програм за рјешавање питања из области борачко – инвалидске и заштите у општини Прњавор и извјештај за прошлу годину, Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2020. годину и извјештај за прошлу годину, Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине за 2019. годину, Информацију о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 1.1.2019-31.12.2019. године, као и више одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор. Сједница почиње у 9.00 часова.

Дневни ред 30. сједнице Скупштине општине Прњавор