SJEDNICA SKUPŠTINE U PETAK, 20. MARTA

Sjednica Skupštine opštine Prnjavor, trideset prva po redu biće održana u petak, 20. marta, a na dnevnom redu naći će se dvadeset osam tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće, između ostalog, o Informaciji o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji vezano za virus korona na području opštine Prnjavor, Izvještaju o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2019. godinu, Izvještaju o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu, kao i Izvještaju o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2019. godinu. Na dnevnom redu, naći će se i više odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti, kao i izvještaji o poslovanju za prošlu i programi rada za ovu godinu, JU Gimnazija Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, JU Centar za socijalni rad Prnjavor i Doma zdravlja Prnjavor.