РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме петнаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

Статутарно – правна комисија у понедјељак, 26. септембра у 14.00 часова у просторијама Скупштине општине Прњавор. На сједници ће бити разматран: Приједлог одлуке о покретању поступка за додјелу статуса града Општини Прњавор, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, Приједлог одлуке о давању сагласности правном лицу „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор за упис хипотеке на непокретностима к.ч. 639/12 и к.ч. 639/13 к.о. Горњи Штрпци, Приједлог Одлуке о давању на поклон путничког аутомобила Општинској организацији Црвени крст Прњавор и давању сагласности начелнику општине за потписивање Уговора о поклону, Приједлог одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, к.о. Горњи Штрпци), Приједлог рјешења о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, к.о. Горњи Штрпци), Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор, Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању Одбора за жалбе општине Прњавор,Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, Приједлог рјешења о избору члана Комисије за питања младих, Приједлог рјешења о избору члана Одбора једнаких могућности, као и Приједлог рјешења, бр. 21.36/475-85/21, о оглашавању ништавим рјешења Скупштине општине Прњавор, број 02-475-60/89 од 30.06.1989. године (Тривичевић Жељко син Витомира).