ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА СКУПШТИНЕ, 12. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ЗАКАЗАНА ЗА 20. АПРИЛ

Колегијум Скупштине општине одржао је у уторак, 12. априла дванаесту сједницу  на којој је једногласно усвојен записник са претходне сједнице, као и приједлог да се у сриједу, 20. априла одржи 12.  редовна сједница Скупштине општине, са 23. тачке дневног реда.

На дневном реду, између осталог, налази се Нацрт одлуке о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2023. године, Приједлог одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода, као и Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о субвенционирању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор.

Одборници локалног парламента расправљаће и о неколико одлука о продаји непокретности на подручју општине Прњавор, извјештају о пословању за прошлу годину и програму рада за ову годину Радио Прњавора, извјештају о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе, као и информацији о раду за прошлу годину, Правобранилаштва Републике Српске, Гимназије Прњавор и ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука.

Сједница почиње у 9. 00 часова, у сали Скупштине општине Прњавор .