ODRŽANA 23. SJEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Skupština Grada Prnjavor održala je juče 23. sjednicu, na kojoj su razmatrane 33. tačke dnevnog reda. Usvojena su akta koja je bilo potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o gradu Prnjavor, u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Prnjavor, između ostalog, Poslovnik o radu Skupštine Grada Prnjavor, Odluka o osnivanju Stručne službe Skupštine Grada, Odluka o izdavanju „Službenog glasnika Grada Prnjavor“, Odluka o odborničkoj legitimaciji, Odluka o osnivanju Foruma za bezbjednost građana grada Prnjavor.

Predsjednik Skupštine Grada, Željko Simić rekao je da osim akata koja je potrebno uskladiti, na dnevnom redu je bilo i nekoliko veoma važnih tačaka, kao što je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, izvještaji o poslovanju komunalnih preduzeća „Vodovod“ i „Park“, JU „Centar za kulturu“ Prnjavor i JU Gimnazija Prnjavor.

U konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu stoji, da je Grad Prnjavor u 2022. godini ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 909.000,00 KM, kao i da je realizacija ukupnih budžetskih sredstava iznosila 30.638.000 KM ili 96,7 odsto od planiranog.

Od planiranih kreditnih sredstva za investicije u iznosu od pet miliona KM realizovano je 2.217.000 KM, dok će ostatak biti realizovan do kraja ove godine.

U strukturi rashoda, značajna sredstva izdvojena su za Dom zdravlja Prnjavor, kao i za socijalna davanja.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš rekao je novinarima da zaduženje Grada Prnjavor iznosi 7,80 odsto od maksimalnih 18 odsto koliko je zakonom dozvoljeno.

„Na računima Gradske uprave na kraju prošle godine bilo je više od 3.400.000 KM, što ukazuje da se budžetom grada upravlja odgovorno i domaćinski. Aktivnosti planirane budžetom za ovu godinu neće biti dovedene u pitanje bez obzira na činjenicu da je ostvarenje prihoda od PDV-a u proteklih pet mjeseci manje za 15 odsto“, pojasnio je Tomaš.

Gradski parlament danas je usvojio i Odluku o subvencijama izbjeglim i raseljenim licima u postupcima upisivanja prava svojine na izgrađenom zemljištu.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Brano Žunić kaže da se prošle jeseni gradskoj upravi prijavilo 40 porodica sa problemom legalizacije stambenih objekata.

„Od ovih 40 porodica njih 15 već ispunjava sve uslove da se može postupiti po odluci, dok ćemo ostalima status rješavati u toku postupka. Odluka će biti primjenjiva u roku od osam dana“, rekao je Žunić.