ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ЗАКЉУЧАК КОЈИМ ТРАЖЕ ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДА СЕ ОБУСТАВИ ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ А.Д. „РИБЊАК“ ПРЊАВОР

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су на данашњој сједници закључак којим се тражи од надлежних органа у стечајном поступку да се обустави поступак продаје државног земљишта које користи а.д. „Рибњак до окончања судских и других поступака, да истражни органи проведу хитну истрагу у циљу разоткривања начина и незаконитог присвајања државне имовине и да се санкционишу сви који су довели до таквог стања.

Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш упознао је данас одборнике Скупштине општине са стањем у а.д. „Рибњак“ Прњавор, као и чињеницом да приликом приватизације овог предузећа, предмет приватизације није могло бити земљиште на коме се налазе рибњаци. „Отварањем стечајног поступка Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове и Правобранилаштво РС су дошли до сазнања, да су 2010. године комплетни објекти рибњака укњижени са правом власништва на а.д. „Рибњак“ Прњавор. Земљишно књижни уред Суда у Прњавору није тада Правобранилаштву РС и Општини Прњавор доставио рјешење на које смо могли уложити жалбу и жалбу смо тек сада изјавили“, рекао је начелник.

Он је нагласио, да стечајни управник тренутно доноси одлуке о продаји имовине, укључујући и земљиште које је незаконито укњижено на а.д. „Ратар“ Прњавор. „ За 26. март је заказана друга лицитација и будући власник је сада у прилици да предузеће купи за 3.5 милиона КМ. Процјењена вриједност овог предузећа је 10.5 милиона КМ. На Рибњак је уписано 860 хектара земљишта и најмања вриједност је 8.6 милиона КМ и не може се продати за нижу вриједност“, рекао је Томаш.

Он је истакао, да је на сличан начин „дувањем фактура“ и покретањем стечајног поступка, све и једно прњаворско државно предузеће уништено непосредно послије рата и да ова власт неће дозволити да исти људи такве ствари чине и данас.

Закључак су подржали и одборници СДС-а, а шеф Клуба СДС у Скупштини општине Прњавор, Милан Петровић каже да у овој страници сматрају да све што се ради на подручју општине треба бити у складу са законом и да нелегалне радње треба санкционисати.

Одборници Скупштине општине усвојили су на данашњој сједници буџет општине Прњавор за ову годину у износу 17.250.000,00 КМ, што је мање за 643.300,00 КМ или 5,29% у односу на ребаланс буџета за прошлу годину.

У односу за ребаланс буџета за 2020. годину, у овогодишњем буџету порески приходи су смањени за 5,55% и трансфери између или унутар јединица власти за 42,14%, док су непорески приходи повећани за 12,46% и примитци за нефинансијску имовину за 39,90%. 

У буџету за 2021. годину, издвајања за одређене категорије су остала на истом нивоу као и прошле године, тако су средства за подстицај пољопривредне производње планирана у износу од 410.000,00 КМ, средства за стипендирање студената и ученика у износу од 300.000,00 КМ, док су средства за развој спорта планирана су у износу од 350.000,00 КМ, што представља повећање у односу на ребаланс за прошлу годину.

У буџету су уведене и нове буџетске позиције, средства за студентске картице, средства за набавку уџбеника за породице са четворо и више дјеце, средства за рад Омладинског центра Прњавор у износу, те средства за финансирање „Родитељске куће“.

На дневном реду био је и Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01-31.12.2019. године, као и План активности на превазилажењу пропуста и неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01.2019-31.12.2021.

Одборници тренутно расправљају о Приједлогу одлуке о укључивању ЈЗУ Дом здравља Прњавор у трезорски систем пословања.