DANAS SJEDNICA KOLEGIJUMA SKUPŠTINE

Druga sjednica Kolegijuma Skupštine opštine biće održana danas, 3.  marta u kabinetu predsjednika Skupštine. Na dnevnom redu biće usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Kolegijuma, utvrđivanje datuma i vremena održavanja 3. redovne sjednice Skupštine, kao i prijedloga dnevnog reda. Sjednica počinje u 12.00 časova.