У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине Прњавор усвојила је данас на редовној 26. сједници Одлуку о усвајању програма зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич“ и Дабрак“, општина Прњавор, Одлуку о усвајању регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“, Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана Пословно – туристичке зоне Вијака у Прњавору, Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI), те Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI). Одборници тренутно расправљају о приједлогу Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор, а у наставку сједнице разматраће, између осталог, Извјештај о финансијском пословању спортских клубова општине Прњавор, који су користили средства из буџета Општине Прњавор за 2018. годину, Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2018. години, те Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине општине Прњавор и одлука Скупштине општине за период од 1.1.2019. до 30.6.2019. године. Одборници локалног парламента на данашњој сједници именоваће директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, чланове Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор, чланове Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, те чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“.