У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА

Скупштина општине Прњавор усвојила је данас на 24. редовној сједници, Одлуку о додјели општинских признања и награда у 2019. години, која ће бити додијељена поводом 24. марта – Дана општине. Добитник Повеље заслужног грађанина општине Прњавор са златним грбом, за животно дјело у интелектуалном, друштвеном, новинарском и књижевном раду је Недељко Санчанин, док ће предузећу „Ризба“, за постигнуте резултате у области привредних активности бити додијељена Повеља општине Прњавор са сребрним грбом.

Скупштина општине Прњавор додијелиће и Похвалу општине Прњавор: Васић Драшку из Прњаворa, за заслуге у развоју спортског риболова, Јотић Љубомиру из Горњих Палачковаца, за посебне заслуге у развоју и разрјешењу комуналних проблема у Мјесној заједници Палачковци, Мешић Разији из Прњавора, за постигнуте резултате у области привредних активности, Бијелонић Бошку из Прњавора, за несебичан, хуман и примјерен рад у социјалној и дјечијој заштити, Waniak Halini из Републике Пољске, за допринос у вишегодишњем развоју и унапређењу сарадње између два братска града, Болеславиеца и Прњавора, Кусић Радојици из Кремне, за посебне заслуге у развоју и разрјешењу комуналних проблема у мјесној заједници Кремна и Симић Дејану из Грабик Илове, за изузетно постигнуте приносе у пољопривреди, сточарству и производњи здраве хране. Одборници Скупштине општине усвојили су данас у приједлогу и Одлуку о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. годину, Одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2018. години за подручје општине Прњавор,  Одлуку о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја општине Прњавор за период 2019-2020. година, Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 1664/39) у својини општине Прњавор, те нацрт Одлуке о утврђивању Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“. У току је расправа о нацрту Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019 – 2021. године.  Одборници Скупштине општине расправљaју о 33. тачке дневног реда.