У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: УСВОЈЕН ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Скупштина општине Прњавор усвојила је на 25. редовној сједници, План капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. година. Документом је планирана реализација 154 пројектна приједлога, између осталог, изградња Ватрогасног дома, реконструкција улице Вида Њежића, изградња кружног тока на Вијаци, изградња водоводне мреже у пословној зони, реконструкција улице Алексе Малића и Илије Малића, као и реконструкција и модернизација путних праваца у мјесним заједницама. Усвајању Плана капиталних инвестиција претходила је јавна расправа, као и позив представницима мјесних заједница да доставе приједлоге приоритетних инфраструктурних пројеката у мјесним заједницама.

Одборници Скупштине општине усвојили су у приједлогу Одлуку о давању сагласности за утврђивање општег интереса за експропријацију земљишта у сврху изградње пута, Одлуку о давању сагласности Јавној здравственој установи Дом здравља Прњавор за цијепање парцеле означене као к.ч. број 285/7 (стари број 19/221) к.о. Прњавор и продају отцијепљеног дијела парцеле укупне површине од 45 м2, Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана пословно – туристичке зоне „Вијака“ у Прњавору, Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V), као и нацрт Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М 16.1 дионица Клашице – Дервента, територија општине Прњавор. На данашњој сједници, локални парламент је усвојио и Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука за 2018. годину, док је Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука, за период 1.1.2018. до 31.12.2018. године повучена са дневног реда.  У току је расправа о приједлогу Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор (к.ч. број 1604/11 к.о. Прњавор). На дневном реду 25. скупштинског засједања, након допуне, налази се 21. тачка.