У СРИЈЕДУ 26. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сједница Скупштине општинe Прњавор биће одржана у сриједу, 10. јула, а на дневном реду наћи ће се осамнаест тачака. Одборници локалног парламента разматраће, између осталог, у приједлогу Одлуку о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор, Одлуку о усвајању програма зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич“ и Дабрак“, Одлуку о усвајању регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“, Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана Пословно – туристичке зоне Вијака у Прњавору, Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“, те Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1817/3) у својини општине Прњавор. Пред одборницима Скупштине општине, наћи ће се и Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, за период 1.1.2018. до 31.12.2018. године, Извјештај о финансијском пословању спортских клубова општине Прњавор, који су користили средства из буџета Општине Прњавор за 2018. годину, Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2018. години, те Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине општине Прњавор и одлука Скупштине општине за период од 1.1.2019. до 30.6.2019. године. На 26. скупштинском засједању, одборници локалног парламента именоваће директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, чланове Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор, чланове Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, те чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“. Сједница Скупштине општине почиње у 9.00 часова.