УСВОЈЕН НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су нацрт буџета за 2017. годину у износу од 13.922.500,00 КМ, те закључак да се нацрт буџета у року од 15 дана  упути у јавну расправу. На данашњој сједници Скупштине општине Прњавор усвојена је и Одлука о утврђивању пореске стопе за непокретности у 2017. години у износу од 0,05%, која се примјењује на све непокретности на подручју општине Прњавор, укључујући и непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. У оквиру допуне дневног реда одборници су усвојили Одлуку о измјени Одлуке о стипендирању ученика и студената, у којој стоји да се стипендије исплаћују у десет једнаких мјесечних ануитета, за сваки мјесец у години осим за јули и август мјесец. Одборници локалног парламента усвојили су и приједлог Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2017. године, као и нацрт Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно – туристичке зоне „Вијака“. На дневном реду другог скупштинског засједања у току је осма од укупно четрнаест тачака дневног реда.