СЈЕДНИЦА СКУШТИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА ШЕСТИ НОВЕМБАР

Скупштина општине Прњавор обавјештава јавност да ће у уторак, 6. новембaр са почетком у 09:00 часова бити одржана 20. сједница Скупштине општине Прњавор према наведеном дневном реду:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор,
 4. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 555/13 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор,
 5. a) Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању ученика и студената, б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија,
 6. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор
 7. а) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2018. годину, б) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину,
 8. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2018/2019. годину,
 9. Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину,
 10. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2018. године,
 11. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
 12. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М -16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена III).