СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА 10. ЈУЛИ

На основу члана  21. Одлуке о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17), Скупштина општине Прњавор обавјештава јавност да ће у уторак, 10. јула са почетком у 09.00 часова бити одржана 18. сједница Скупштине општине Прњавор према наведеном дневном реду:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о допуни Статута општине Прњавор
 4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана имплементације и индукованог финансијског оквира за период 2018-2020. година
 5. Приједлог ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
 7. Приједлог Одлуке о утврђивању назива улице доктора Славка Шушка
 8. Приједлог Одлуке о поништавању и поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор
 9. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор
 10. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“(измјена III),
 11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена)
 12. Извјештај о пословању ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор у 2017. години
 13. Извјештај о извршеној радионици на тему „Организација обављања водних услуга на нивоу јединица локалне самоуправе