СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА СЕДМИ ФЕБРУАР

На Колегијуму Скупштине који је одржан данас, jедногласно је усвојен скраћени записник са претходне сједнице, као и приједлог дневног реда 23. сједнице Скупштине, гдје ће се расправљати о дванаест тачака. Сједница локалног парламента је заказана за четвртак, 7. фебруар, а осим актуелног часа, одборници Скупштине општине, у форми приједлога разматраће Одлуку о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Запад“ (измјена III), Одлуку о кућном реду у стамбеним зградама, те Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о субвенционирању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор.  Одборници Скупштине општине ће разматрати и Одлуку о прoширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. годину у нацрту, затим Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2019. годину и Извјештај о извршењу Програма развоја спорта за 2018. годину, Програм за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2019. годину и Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину, као и Извјештај о раду Скупштине општине, сталних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине за 2018. годину. На дневном реду 23. сједнице Скупштине општине наћи ће се и Информација о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор, као и одлуке, рјешења и закључци имовинско – правне службе. Сједница почиње у 09:00 часова.