СУТРА 17. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана  21. Одлуке о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17), Скупштина општине Прњавор обавјештава јавност да ће у четвртак, 14. јуна са почетком у 9:00 часова бити одржана 17. сједница Скупштине општине Прњавор према наведеном дневном реду:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
 4. Приједлог Одлуке о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“,
 5. Приједлог Одлуке о давању на привремено кориштење објекта,
 6. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини земљишта са Малешевић Весном, кћерком Новака, из Прњавора,
 7. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор,
 8. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година,
 9. Приједлог Одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор,
 10. Приједлог Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2019. годину,
 11. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управљању отпадом,
 12. Приједлог Одлуке о просторијама и висини накнаде за закључење брака и врсти и висини накнаде за посебне услуге из области опште управе,
 13. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III),
 14. Приједлог Одлуке о измјени Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2018. годину,
 15. Приједлог Одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације земљишта у сврху провођења пројекта санације, чишћења и реконструкције ријека Вијаке и Укрине,
 16. Нацрт Одлуке о усвајању измјена дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V),
 17. Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће,
 18. а) Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину,

б) План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице,изградњу                                објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне                      опреме за 2018. годину,

 1. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2017. годину,
 2. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2017. години,
 3. Извјештај о проведеним изборима за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви,
 4. Информација о изграђеним споменицима погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српспке и плану организовања парастоса погинулим борцима ООР у општини Прњавор у 2017. години,
 5. Информација о коришћењу јавних површина за годину,
 6. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2017. години,
 7. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,                                  б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,
 8. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,                             б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,                       в) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор,         г) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор,
 9. а) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног конкурса,                                                                                           б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор.