СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Десета редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана сутра, 26. септембра, а планирано је да на дневном реду буде разматрано 19 тачака. Одборници локалног парламента разматраће Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2017. године, Информацију о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-30.6.2017. године, Информацију о изграђеним споменицима погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и програму обиљежавања годишњица изградње споменика у општини Прњавор у 2016. години, Нацрт Одлуке о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Прњавор, као и одлуке, рјешења и закључке имовинско правне службе. У форми приједлога одборници ће разматрати Одлуку о давању сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане у корист Општине Прњавор, Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 209/21 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор, Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, Одлуку o вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2018. годину, Одлуку о јавном водоводу и јавној канализацији, Одлуку о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, Одлуку о додјели објекта старе школе у Доњој Илови на привремено коришћење, те Одлуку о усвајању процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Прњавор. На дневном реду осмог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивање јавног конкурса, Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивање јавног конкурса, Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, затим Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Школа за основно музичко образовање Прњавор, Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска, Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Одбора за борачко- инвалидску заштиту и Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Комисије за мјесне заједнице. Десета сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 09:00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.