СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Прњавор расправљаће сутра. 7. фебруара на 23. сједници Скупштине општине о дванаест тачака дневног реда. На дневном реду, осим актуелног часа, наћи ће се у форми приједлога Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Запад“ (измјена III), Одлука о кућном реду у стамбеним зградама, као и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о субвенционирању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор.  Локални парламент разматраће и Одлуку о прoширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019. годину у нацрту, затим Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2019. годину и Извјештај о извршењу Програма развоја спорта за 2018. годину, Програм за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2019. годину и Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину, као и Извјештај о раду Скупштине општине, сталних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине за 2018. годину. На дневном реду 23. скупштинског засједања наћи ће се и Информација о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор, као и одлуке, рјешења и закључци имовинско – правне службе. Сједница почиње у 09:00 часова.