СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Прњавор расправљаће сутра на дванаестој сједници о нацрту буџета општине Прњавор за 2018. годину. Нацртом Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину планирана су средства у износу од 21.147.000,00 КМ, и већа су за 53,38% или 7.359.500,00 КМ у односу на план буџета за 2017. годину. На дневном реду дванаестог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2017. годину, Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину, као и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2018. години. Предложена пореска стопа за 2018. годину остала је на истом нивоу као и прошле године, и износи 0,05%, за све непокретности на подручју општине Прњавор, укључујући и непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Одборници локалног парламента расправљаће и о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор, Приједлогу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину, као и одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 9:00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.