СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Четврта редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана сутра, 31. јануара, а планирано је да на дневном реду будe разматрано 12 тачака. Између осталог, одборници локалног парламента расправљаће о Приједлогу Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, Приједлогу Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2016. години за подручје општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о измјенама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, те Приједлогу Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор. На дневном реду наћи ће се и Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2017. годину, Приједлог начелника општине за доношење Статута општине Прњавор од 18.1.2017. године, те Закључак о покретању иницијативе за доношење Статута општине Прњавор и Приједлог Рјешења о именовању Комисије за израду Статута општине Прњавор, као и Приједлог Рјешења о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука и Приједлог Рјешења о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. У оквиру дневног реда биће разматран и Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Прњавор и Приједлог Рјешења о именовању секретара Скупштине општине Прњавор, као и приједлог Рјешења о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ и Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор. Одборници локалног парламента расправљаће и о Одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Четврта сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 10.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.