СУТРА ПЕТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Пета редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана сутра, 2. марта, а планирано је да на дневном реду будe разматрано 19 тачака. Између осталог, одборници локалног парламента расправљаће о Приједлогу Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2017. годину, Приједлогу Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена II), Приједлогу Одлуке о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, те Приједлогу Одлуке о покретању поступка ревизије Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година. На дневном реду наћи ће се и Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2016. годину и План капиталних улагања општине Прњавор за 2017. годину, затим Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2016. годину и Програм одржавања локалне путне мреже за 2017. годину, као и Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2016. годину и Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2017. годину, Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко- инвалидске заштите у општини Прњавор за 2016. годину и Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину, Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2016. години и Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2017. години, Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2016. години и Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години, као и Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2016. годину. У оквиру дневног реда биће разматран и Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2017. годину, Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјена дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V), Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Плана парцелације „Занатски центар“ Горњи Штрпци, Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Прњавор и Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор. Одборници локалног парламента расправљаће и о Одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Пета сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 10.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.