СУТРА ДРУГА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Прњавор расправљаће сутра на другој сједници о нацрту буџета општине Прњавор за 2017. годину, те Приједлогу Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2017. години и Приједлогу Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2017. годину. На дневном реду другог скупштинског засједања наћи ће се и Нацрт Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно- туристичке зоне „Вијака“ (измјена и допуна 1), Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор, те Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине. Одборници локалног парламента расправљаће и о  Извјештају о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2016. године, Извјештају о извршењу текуће буџетске резерве за период 01.01.-30.06.2016. године и Извјештају о извршеним реалокацијама буџетских средстава за период 01.01.- 30.06.2016. године, као и Информацији о стању цивилне заштите општине Прњавор, Информацији о остваривању права породица, погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, те Извјештају о раду КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2015. годину. На другом скупштинском засједању биће именовани чланови сталних радних тијела Скупштине општине. На самом почетку друге сједнице локалног парламента биће одржан актуелни час.