СУТРА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Девета редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана сутра, 7. јула, а планирано је да на дневном реду буду разматране 22 тачке. Одборници Скупштине општине на сутрашњем засједању разматраће Приједлог Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, Одлуку о организовању ЈЗУ Дом здравља Прњавор, те Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, као и Рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор. На дневном реду наћи ће се и Приједлог Одлуке о усвајању Стратешког оквира за вођење јавно-приватног дијалога, Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објекта на њима, Приједлог Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор, Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословних простора – дијела објекта старе поште у Кулашима, као и Приједлог Одлуке о додјели пословних простора и објеката на привремено кориштење. У форми нацрта биће разматрана Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији, као и Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде. Одборници локалног парламента разматраће и Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2016. годину, Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2016. години, Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 1.1.2016-31.1.2.2016. године, Извјештај о проведеним изборима за чланове савјета мјесних заједница Општине Прњавор, као и Информацију о организовању и наплати комуналне накнаде у 2016. години, Информацију о изграђеним споменицима погинулим борцима одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске и програму обиљежавања годишњица изградње споменика у општини Прњавор у 2016. години, Информацију о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор и Информацију о досадашњим и планираним активностима МЕГ пројекта у општини Прњавор. У оквиру девете сједнице локалног парламента расправљаће се и о Приједлогу Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове, као и о одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Девета сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 10.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.