СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ (прилог ТВ К3)