СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ОРГАНИЗУЈЕ „САТЕ ГРАЂАНА“

У складу са Одлуком о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи, Скупштина општине Прњавор организоваће „Сате грађана“, као један од облика двосмјерне комуникације, који ће објезбједити виши ниво транспарентности у раду локалног парламента. „Сати грађана“ биће организовани у суботу, 30. марта у временском периоду од 10:00 до 12:00 часова у сали Скупштине општине, а састанку ће присуствовати предсједник Скупштине општине, Жељко Симић и други одборници. Скупштина општина Прњавор позива грађане да узму активно учешће у „Сатима грађана“ и на тај начин изразе своја мишљења и примједбе, те дају приједлоге о темама које су од заједничког и општег интереса за локалну заједницу.