ОДРЖАНА ОСМА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници локалног парламента усвојили су на јучерашњој сједници Скупштине општине Прњавор Статут општине Прњавор усклађен са новим Законом о локалној самоуправи. Предсједник Скупштине општине, Жељко Симић рекао је да је препорука Савеза општина и градова РС о једној типској форми статута, прилагођена и у Прњавору, те да је Статут прошао законску процедуру, од нацрта, јавне расправе до усвајања у форми приједлога. „Нема неких битних разлика у односу на досадашњи Статут, већ су одредбе усклађене са новим Законом о локалној самоуправи“, рекао је Симић. Одборници су јуче прихватили и Информацију о раду предузећа „ДЕП-ОТ“, затим Информацију о увођењу трезорског система пословања у здравственим установама, те Информацију о коришћењу јавних површина у 2016. години. Усвојена је и Одлука о давању овлашћења начелнику општине да закључи уговор о заједничком улагању између општине Прњавор и ЈП „Путеви РС“, Одлука о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину Прњавор за период од 2018-2020. године, те Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови и Бабановцима. На осмом скупштинском засједању усвојена је и Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора Дома здравља Прњавор, као и Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање директора Дома здравља, те нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката у њима и Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор, као и План утрошака новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме у 2017. години. Одборници локалног парламента нису усвојили извјештај о извршењу буџета за прошлу години и извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за прошлу годину, као ни Одлуку о организовању и усклађивању пословања Дома здравља Прњавор и Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката, које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину. План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину добио је потребан број одборничких гласова, као и Извјештај о легализацији бесправно саграђених објеката на територији општине Прњавор, те Рјешење о именовању Комисије за припрему приједлога насеља, улица, трга или парка, Рјешење о избору члана школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Смртићи, Закључак о упућивању иницијативе Министарству просвјете и културе РС, за разрјешење члана школског одбора  Гимназије Прњавор и Рјешење о избору члана Школског одбора Гимназије Прњавор. На самом почетку осмог скупштинског засједања, четири одборника СНСД Прњавор, Горан Земун, Вељко Гвозденовић, Драшко Аулић и Александар Вуковић обавјестили су локални парламент да напуштају одборнички клуб и оснивају нови „СНСД+“, не износећи разлоге своје одлуке. Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш рекао је да ће разговарати са одборницима о разлозима формирања новог клуба, наглашавајући да скупштинска већина није упитна и да одборници који су напустили клуб СНСД, гласају једнако као и одборници из овог клуба.