ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

На основу закључка Скупштине општине Прњавор, усвојеног на другој сједници, Комисија за награде и признања обавјештава јавност да иницијативе за додјелу општинских награда и признања, које Скупштина општине Прњавор додјељује поводом обиљежавања 24. марта, Дана општине Прњавор, а која су установљена Одлуком о установљавању и додјели општинских награда и признања, могу упутити Комисији за награде и признања, поштом или предајом документације у Шалтер сали општине Прњавор, до 25.02.2017. године.

Иницијатива треба да садржи сљедеће:

  1. Податке о кандидату,
  2. Врсту признања,
  3. Образложење иницијативе са аспекта оправданости, разлозима за додјелу у складу са прописаним критеријумима,
  4. Записник са сједнице овјерен од стране овлашћеног лица уколико је иницијатива упућена од стране органа, установа, предузећа или удружења.