ИМЕНОВАНИ НАЧЕЛНИЦИ ОДЈЕЉЕЊА

Скупштина општине Прњавор данас је на 6. редовној сједници именовала начелнике одјељења и службе Општинске управе општине Прњавор.

Сви именовани до сада су били вршиоци дужности начелника Одјељења. За начелника Одјељења за општу управу именована је Свјетлана Кузмановић. За начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности именован је Љубиша Шикарац. Начелник Одјељења за просторно уређење је Брано Жунић. Начелник Одјељења за финасије Александар Његомировић, Одјељења за стамбено – комуналне послове и инвестиције Далибор Прерадовић. Скупштина је одлучила да начелник Одјељења за борачко – инвалидску заштити буде Срђан Томић, а начелник Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство Мишо Вујић. Начелница Одјељења за инспекцијске послове је Сузана Шврака. Именовање начелника Службе за јавне набавке и заједничке послове је повучено са дневног реда на поцетку сједнице.

прилог, ТВ К3