ЗА ПОНЕДЈЕЉАК ЗАКАЗАНА РАНИЈЕ ОДГОЂЕНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Скупштина општине Прњавор обавјештава јавност да ће у понедјељак, 10. децембра са почетком у 09:00 часова бити одржана раније одгођена 21. сједница Скупштине општине Прњавор према наведеном дневном реду:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. а) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2018. годину, б) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину,
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2019. години,
 5. а) Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину, б) Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину,
 6. Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор,
 7. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима,
 8. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V),
 9. Приједлог Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица,
 10. Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину,
 11. Нацрт Одлуке о подручју, начину, зоохигијенским условима држања и промету домаћих животиња на подручју општине Прњавор,
 12. Информација о реализацији Програма развоја цивилне заштите општине Прњавор у области заштите и спасавања за период 2014-2018. године,
 13. Информација о демографским промјенама и миграцијама становништва у општини Прњавор.