ЗАКАЗАНА 16. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Стручна служба Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност да ће шеснаеста редовна сједница локалног парламента бити одржана 26. априла 2018. године. Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће следећи дневни ред:

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
  3. Приједлог Одлуке о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“,
  4. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2017. године,
  5. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2017. годину,
  6. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
  7. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину,

  1. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за културу Прњавор од 01.01. до 31.12.2017. године,

б) Програм рада и финансијски ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину,

  1. а) Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину,

10.а) Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2018. годину,

11.а) Извјештај о пословању ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину,

б) Финансијски план и Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину,

12.Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2017. годину,

13.Извјештај о пословању ЈУ Гимназија Прњавор за 2017. годину,

14.Извјештај о пословању ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину,

15.Извјештај о пословању КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2017. годину,

16.Извјештај о пословању КП „Водовод“ а.д. Прњавор за период 01.01.2017.-31.12.2017. године,

17.Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,

18.а) Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор, испод тржишне цијене или без накнаде,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

19.Приједлог Одлуке о прихватању иницијативе за изградњу споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске у Мјесној заједници Отпочиваљка -Мрачај,

20.Приједлог Одлуке о давању овлаштења Начелнику општине Прњавор да закључи уговор о заједничком улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука,

21.Приједлог Одлуке о додјели на привремено коришћење пословног простора Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора,

22.Приједлог Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви,

23.а) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,

24.а) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (Измјена V),

б) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна II),

в) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“.