ЗАКАЗАНА 15. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Стручна служба Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност да ће петнаеста редовна сједница локалног парламента бити одржана 20. марта 2018. године. Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће следећи дневни ред:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о оснивању Oдбора за жалбе општине Прњавор,
 4. Приједлог Одллуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,
 5. Приједлог Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. годину,
 6. Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у стамбено- пословној згради („Борачка зграда“) у Борачкој улици број 16,
 7. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда у 2018. години поводом 24. марта – Дана општине Прњавор,
 8. Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година,
 9. а) Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

 1. Извјештај о раду ЈУ Гимназија Прњавор за 2017. годину,
 2. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину,
 3. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2017. годину,
 4. а) Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,

      б) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2017. годину,

      б) Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,

      б) Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину,

б) Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Приједлог Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе оппштине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. Одбора за жалбе општине Прњавор,

 1. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Статутарно-правне комисије,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Статутарно-правне комисије.