ЗАКАЗАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштина општине Прњавор обавјештава јавност да ће у уторак, 4. септембра са почетком у 09:00 часова бити одржана 19. сједница Скупштине општине Прњавор према наведеном дневном реду:

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. а) Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор, испод тржишне цијене, б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,
 4. Приједлог Одлуке о управљању отпадом,
 5. Информација о стању у КП „Парк“ а.д. Прњавор,
 6. Приједлог Рјешења о оглашавању ништавим рјешења Скупштине општине Прњавор, број 08-476-21/96,
 7. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор,
 8. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена III),
 9. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене погребних услуга и услуга одржавања гробља,
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о куповини земљишта са Кљечанин Новаком сином Милана из Горњих Штрбаца, општина Прњавор,
 11. Нацрт Одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор,
 12. Информацију о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01. – 30.06.2018. године,
 13. Информација о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор за период од 01.01. до 30.06.2018. године,
 14. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, б) Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, в) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, г) Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор,
 15. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине Прњавор, б) Приједлог Рјешења о именовању чланова Одбора за жалбе општине Прњавор.