ДАНАС СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници локалног парламента расправљаће данас на трећој сједници локалног парламента о Приједлогу Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2017. годину, те Приједлогу Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину. На дневном реду трећег скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор, Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, Приједлог Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно – туристичке зоне „Вијака“ (измјена и допуна I), Приједлог Одлуке о приступању изради измјена дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V), Приједлог Рјешења о разрјешењу члана школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор, те Приједлог Рјешења о избору замјеника начелника општине. Трећа сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 10.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.